Služby - gynekológ Bratislava Mudr. Viktor Kráľ

clipTLAČIVO - žiadosť o vyradenie z evidencie

Starostlivosť o pacientky s gynekologickými problémami

 • preventívne gynekologické prehliadky
 • kolposkopické vyšetrenie – expertná kolposkopia
 • onkocytologické vyšetrenie metódou LBC
 • USG vyšetrenie vaginálnou sondou so zameraním na onkogynekologické ochorenia
 • USG prsníkov - ako sučasť preventívnej prehliadky i mimo nej
 • HPV typizácia, onkomarkery
 • HPV vakcinácia
 • predoperačná príprava, pooperačná starostlivosť
 • odber kultivácií, laboratórne vyšetrenia, hormonálny profil
 • antikoncepčná poradňa
 • klimakterická poradňa
 • ultrazvukové vyšetrenia - abdominálnou, vaginálnou sondou
 • Dopplerovské vyšetrenie v gynekológii
 • Prvá preventívna gynekologická starostlivosť a všeobecná edukácia pre dievčatá po dovŕšení 15. roku života

sono1

sono2 

Komplexná starostlivosť o tehotné s poskytnutím všetkých povinných a doporučených vyšetrení

 • vykonanie štandardných USG vyšetrení počas gravidity, NT, NB a iných sonomrakerov na VVCH plodu. Počet vyšetrení nieje obmedzený
 • možnosť Dopplerovského sledovania plodu – prietoky
 • záznam vyšetrenia dieťaťa na CD/DVD /USB nosič
 • sledovanie pacientok po pôrode a v šestonedelí
 
Joomla Templates by Joomla51.com